Zbliżający się koniec roku niesie za sobą szereg zmian podatkowych. Jedną z nich jest wdrożenie indywidualnych mikrorachunków podatkowych. Czym jest jeden podatkowy rachunek płatniczy?


Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na każdego ROR.
Mikrorachunek podatkowy sprawdzimy korzystając z generatora lub otrzymamy go w dowolnym urzędzie skarbowym.
Wystarczy, że podamy:
• PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
o nie prowadzisz działalności gospodarczej
o lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
• NIP, jeśli:
o prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
o lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne
Generator działa 24/7. Możemy więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.
Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienimy adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.
Przed terminem płatności podatku upewnijmy się, że znamy numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacimy należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacimy na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziemy tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Najpopularniejsze