Gdańsk, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy obecnie pilnie potrzebują różnych form wsparcia, wprowadza możliwość optymalizacji kosztów w zakresie gospodarki odpadami.

Wprowadzona zostaje możliwość tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” dla konkretnych, uzasadnionych przypadków" - poinformował Cyprian Maciejewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyjaśnił, że z korekty deklaracji mogą skorzystać podmioty gospodarcze, które tymczasowo w praktyce oraz formalnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) już zawiesiły działalność ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów.

- To między innymi gdańskie restauracje, kawiarnie, usługodawcy tacy jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, szkoły językowe. W tej sytuacji zachęcamy do pilnej zmiany deklaracji, po której nie będą już naliczane opłaty - do momentu wznowienia działalności - dodał Maciejewski.


Korekta deklaracji „odpadowych” skierowana jest też do firm, które mimo funkcjonowania radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym wytwarzania odpadów komunalnych. W tym przypadku przedsiębiorcy, powinni zgłosić czasową redukcję liczby pojemników do opróżniania przez służby.


Deklaracje ws. odpadów przedsiębiorcy mogą zgłaszać online poprzez stronę www.czystemiasto.gdansk.pl. W przypadku zawieszenia działalności należy przesłać mailowo również potwierdzenia z CEIDG.


Źródło: PAP

fot. pixabay

Najpopularniejsze