Mateusz Sielecki, od 2015 r. dyrektor regionalny Starbucks w Polsce, z początkiem października awansował na stanowisko Prezydenta Starbucks na Centralną Europę. Z firmą AmRest, europejskim operatorem Starbucks, związany jest od 14 lat.


Mateusz Sielecki współpracę z firmą Starbucks rozpoczął w 2012 r. jako Kierownik Regionalny, ale z firmą AmRest związany jest już łącznie od 14 lat. Na początku swojej współpracy z AmRest zajmował stanowisko Merger & Acquisition Director, na którym był odpowiedzialny za strategię rozwoju portfolio firmy oraz finalizacja każdej transakcji fuzji i przejęć. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za zarządzanie kawiarniami Starbucks należącymi do AmRest oraz kierowanie wszystkimi rynkami w zakresie operacji, strategii i rozwoju organizacji.
Wcześniej przez 4 lata zajmował pozycję Dyrektora Regionalnego na Polskę, w latach 2015-2018 pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Regionalnego na Bałkany.
Na stanowisku Prezydenta Starbucks zastąpił Adama Mularuka.

Najpopularniejsze