Orbis w ramach transformacji modelu biznesowego spółki zdecydował o potencjalnym zbyciu części serwisowej (asset light) i przystąpił do negocjacji na zasadzie wyłączności z Accorem.

 

Zgodnie z ostatnimi decyzjami o podziale działalności grupy na dwie odrębne linie biznesowe, zarząd Orbisu zadecydował dziś o sprzedaży części serwisowej obejmującej umowy franczyzy i zarządzania. W tym kontekście Orbis rozpoczyna negocjacje na zasadzie wyłączności z Accorem w sprawie potencjalnego zbycia części serwisowej i zawarcia umowy, w ramach której Accor będzie zarządzał hotelami w sieci Orbis.

To ważny krok na drodze transformacji Orbisu. Decyzje, które podjęliśmy, są zgodne z wcześniejszymi analizami i są konsekwencją skupienia się w naszej strategii i aktywności operacyjnej na nieruchomościach hotelowych. Rozpoczęcie negocjacji z Accorem, naszym strategicznym partnerem i właścicielem marek, pod którymi działają wszystkie hotele w Grupie, wynika głównie z aktualnych umów dotyczących naszej współpracy. Doceniamy wiedzę i doświadczenie Accoru, które będą znaczące w procesie restrukturyzacji i przyczynią się do wzmocnienia pozycji Orbisu na rynku nieruchomości hotelowych. - komentuje Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis S.A.

Zarząd podjął również decyzję o zatrudnieniu niezależnej firmy do wyceny części serwisowej grupy, która będzie wykorzystana podczas procesu negocjacji.

źródło: tur-info.pl

Najpopularniejsze